Lenvik

Skibakken boligfelt
Skibakken boligfelt
Skibakken boligfelt ligger ca. 3 km ovenfor sentrum av Finnsnes.