Målselv

Øvre Lia
Øvre Lia
Byggeklare tomter med meget gode solforhold og utsikt over Målselvdalen.